خانه برچسب ها سالی دیگر

برچسب: سالی دیگر

«سالی دیگر» در بریتانیا: بسیار دور، اینچنین نزدیک

اشاره: نوشته زیر یادداشت بلندی است درباره فیلم «سالی دیگر» به کارگردانی «مایک لی» که در شماره ۲ مجله «تجربه» با عنوان «سالی دیگر...