خانه برچسب ها سرمایه

برچسب: سرمایه

اگر پول داشتم: مغازه‌ها و شهر‌بازی

اشاره: متن زیر ترجمه‌ای بود از نوشته‌ای در وب‌سایت روزنامه «گاردین» که در تاریخ‌ ا آبان ۱۳۸۴‏ با عنوان «مغازه‌ها و شهربازى» در ستون...