خانه برچسب ها سفری دور و دراز در سینمای آمریکا

برچسب: سفری دور و دراز در سینمای آمریکا

مارتین اسکورسیزی: نیویورک جای دیگری است

اشاره : نوشته زیر٬ تر‌جمه‌ای است از گفتگوی مفصل تیموتی رایس  با مارتین اسکورسیزی از طرف مجله «مووی میکر»  که در سه شماره در...