خانه برچسب ها سه رنگ، قرمز

برچسب: سه رنگ، قرمز

شیرین و پست: لى هیرش

اشاره: متن زیر ترجمه‌ای است از ستون روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳ در روزنامه «شرق» با عنوان «روزگار تلخ میانسالی»...