خانه برچسب ها سوفی فاینس

برچسب: سوفی فاینس

شیرین و پست:سوفی فاینس

اشاره: متن زیر ترجمه‌ای است از ستون روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۳ در روزنامه «شرق» با عنوان «وقتی روی صندلی میخکوب...