خانه برچسب ها سینمای افغانستان

برچسب: سینمای افغانستان

تصویر؛ تنها سوغات افغانستان

اشاره: سال ۱۳۸۰ «محسن مخملباف» با فیلم «سفر قندهار» دوباره به سوژه مطبوعات ایران بدل شد. در آن دوران در نشریه «همشهری جمعه» و...