خانه برچسب ها سینمای چین

برچسب: سینمای چین

سفر طولانی روز به شب/ سفر طولانی به شب (بی گان...

«سفر طولانی به شب» (بی گان) برای من در کنار «هجوم» (شهرام مکری) و در میان...

«اوقات خوش» به روایت «ژانگ ییمو»: فیلم‌دیدن، تنها تفریح من است!

اشاره: نوشته زیر، ترجمه‌ای بود از مجموعه گفت و گو‌های «ژانگ ییمو» و یادداشت «ای‌ اُ اسکات» به مناسبت نمایش عمومی فیلم «اوقات خوش» که...

«خانه خنجرهای پران» در گفت و گو با «ژانگ ییمو»: حتى...

اشاره:گفت و گوى زیر مجموعه‌اى است از گفت و گوهاى «ژانگ ییمو» با «پرس ریلیز»، «راس فیشر»، «زى چن»، «آسیا‌تایم»، «لوگان هیل« و «فردتاپل» که...