خانه برچسب ها سی و هشت سالگی

برچسب: سی و هشت سالگی

آستانه ورود به سی ‌و نه سالگی را چگونه گذراندی؟: گاهی...

برای همه دوستانمسی و هشت ساله شدم بالاخره در یک روز معمولی مثل باقی روزها. یک روزی که می‌خواهم همین جوری بنویسم درباره‌اش مثل...