خانه برچسب ها صبح جمعه با شما

برچسب: صبح جمعه با شما

برای درگذشت «حسین عرفانی» (۱۳۹۷- ۱۳۲۱)

«حسین عرفانی» هم از میان ما رفت. یک عمر جای همه بازیگران مرد مشهور تاریخ سینما برای...