خانه برچسب ها علی معلم

برچسب: علی معلم

برای درگذشت «علی معلم»

من دیروز خودم از لحاظ وضع جسمانی در وضعیت نابسامانی بودم که خبر فوت «علی معلم» را شنیدم. جمع کردن ذهن در آن حال و...

علی معلم: خانه سینما را منحل کنید

اشاره: گفتگوی زیر در دفتر مرحوم «علی معلم» صورت گرفت و در تاریخ شنبه ۳۰ آذر سال ۱۳۸۱ در ضمیمه «همشهری جهان» روزنامه «همشهری» چاپ شد. متاسفانه...