خانه برچسب ها فرهنگ

برچسب: فرهنگ

ابرها‌ لندن را نمی‌شناسند

اشاره: متن زیر گزارشی اختصاصی است درباره شرایط فرهنگی بریتانیا در روزهای قرنطینه به دلیل فراگیری ویروس کرونا که به درخواست و...

آنچه در زیر پنهان است

به بهانه پدیده «کی اف سی» در ایران سال ۱۳۹۴۱- ماجرای گشایش درها و باز شدن شعبه‌ای از «کی‌اف‌سی»، شروع به کارش در ایران،...