خانه برچسب ها فیسبوک

برچسب: فیسبوک

انقلابی قلابی

اشاره: متن زیر، اعترافات و توضیحاتی بود به بهانه انتشار کتاب «پنجاه طیف خاکستری» که آن روزها با فروش بیش‌از سی میلیون نسخه چاپی...

سوار بر جاروی هری پاتر در ایران

یک حرف‌هایی را چطور می‌شود زد که حالت موعظه به خود نگیرد. چطور می‌شود گفت که به قبای کسی برنخورد. چطور بگویم منی که...

بر دکتر شریعتی درون لجام بزن؟

روزگار سفید مردمان بریتانیا و سعادت لرزان مردمان تیره‌روز ایران ما دیروز برای کسب یک لقمه حلال و به خاطر درهم برهم شدن برنامه‌های یکی...

دکتر از چه می‌ترسی؟

به بهانه دل‌پری و احساس خفقان از فیسبوک و فضای مجازی (ایرانی‌های و البته شاید همگان) و این روز و روزگار که مداوم است و...