خانه برچسب ها فیلیدا لوید

برچسب: فیلیدا لوید

«بانوی آهنین» (فیلیدا لوید ۲۰۱۱): فرار کوچک

اشاره: به دعوت دوست بزرگوارم، کاوه جلالی‌موسوی، بعد از چند سال وقفه دوباره شروع کردم به نوشتن برای روزنامه «اعتماد». روزهایی که دوباره ستون...