خانه برچسب ها قطار

برچسب: قطار

چند فصل در قطار

روزگار برزخی آقای دکتر صرافی زاده یا چطور یک نفر می تواند روزتان را به آسانی به لجن بکشد:در قطار بودم به مقصد یکی...