خانه برچسب ها كارلوس ريگادس

برچسب: كارلوس ريگادس

شیرین و پست: ژان آندری

اشاره: متن زیر ترجمه‌ای است از ستون روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ در روزنامه «شرق» با عنوان «به من نگاه‌کن»...