خانه برچسب ها لویاتان

برچسب: لویاتان

«موجود نازنین» (سرگئی لوزنیتسا ۲۰۱۷)

به طرز غریب و دردآوری در این سال‌ها هرچه فیلم از سینمای روسیه دیده‌ام فضایی داشته آخرالزمانی و سیاه. بدون استثنا در درون آنها...

اندر باب مواجهه و مقایسه «خواب زمستانی» (نوری بیلگه جیلان ۲۰۱۴)...

... و باز سر و کله زدن‌های دائمی و گفت‌وگو‌‌های هر‌روزه من با «وحید مرتضوی» درباره فیلم‌های سینمایی، ورای تمام اختلاف نظرهای کوچک و...