خانه برچسب ها لیزر

برچسب: لیزر

آنچه در زیر پنهان است

به بهانه پدیده «کی اف سی» در ایران سال ۱۳۹۴۱- ماجرای گشایش درها و باز شدن شعبه‌ای از «کی‌اف‌سی»، شروع به کارش در ایران،...