خانه برچسب ها مارسل افولس

برچسب: مارسل افولس

وضعیت رویایى تاریخ معاصر ‏به روایت «الیور استون»

متن زیر ترجمه نوشته‌ای از «الیور استون» بود که در تاریخ‌های ۸ و ۱۳ دی سال ۱۳۸۳ در ستون «ده فرمان» روزنامه «شرق» با...