خانه برچسب ها مارچلو ماستریانی

برچسب: مارچلو ماستریانی

ابدیت و یک روز، پادکست شماره پنجاه و چهار: مروری بر...

چند هفته گذشته و در دو هفته پیش‌رو، به همت «سینما‌تک» موزه هنرهای معاصر، دوستداران سینما فرصت یافته‌اند تا فیلم‌های «تئو ‏آنگلوپولوس» را روی...

شیرین و پست: آنت کی السن

اشاره: متن زیر٬ ترجمه‌ای است از ستونی در روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ یکشنبه ۷ اردیبهشت در سال ۱۳۸۲ در ضمیمه «همشهری جهان» روزنامه...