خانه برچسب ها ماندولین کاپیتان کورلی

برچسب: ماندولین کاپیتان کورلی

شیرین و پست: استیو جیکوبز

اشاره: متن زیر ترجمه‌ای است از ستون روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۸۲ در روزنامه «شرق» با عنوان به‌چاپ رسید.انتخاب‌های «استیو جیکوبز»...