خانه برچسب ها مایکل بی

برچسب: مایکل بی

شیرین و پست: مایکل بی

اشاره: متن زیر ترجمه‌ای است از ستونی در روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ سه‌شنبه ۲ دی سال ۱۳۸۲ در روزنامه «شرق» با عنوان «تاکید روی...