خانه برچسب ها مجلس شبیه در ذکر مصایب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین

برچسب: مجلس شبیه در ذکر مصایب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین

ابدیت و یک روز، شماره صد و هشت: حقیقت و مرد...

پنجم دی ماه سال ۱۳۹۷، «بهرام بیضایی» نمایشنامه‌نویس و کارگردان تاتر، سینماگر، ادیب و پژوهش‌گر نامی...