خانه برچسب ها مجله دنیای تصویر

برچسب: مجله دنیای تصویر

برای درگذشت «علی معلم»

من دیروز خودم از لحاظ وضع جسمانی در وضعیت نابسامانی بودم که خبر فوت «علی معلم» را شنیدم. جمع کردن ذهن در آن حال و...