خانه برچسب ها مجموعه تلویزیونی مد من

برچسب: مجموعه تلویزیونی مد من

به بهانه پایان مجموعه تلویزیونی «مد من»: شهر چطور بود؟

مجموعه «مد من» دیشب -و در حقیقت امروز صبح برای من- به پایان رسید. هفت فصل این مجموعه سنگین و وزین، ورای نمایش پیچیدگی‌های...