خانه برچسب ها محمد علی سجادی

برچسب: محمد علی سجادی

«محمد علی سجادی» درباره ساختن «اثیری»: اثیری یعنی

اشاره: گفتگوی زیر در دفتر «محمد علی سجادی» صورت گرفت و در تاریخ شنبه ۲۰ مهر سال ۱۳۸۱ در ضمیمه «همشهری جهان» روزنامه «همشهری» چاپ شد....