خانه برچسب ها مرگ می‌آید و چشمان تو را از آن خود خواهد کرد

برچسب: مرگ می‌آید و چشمان تو را از آن خود خواهد کرد

گزارش‌ شصت و سومین دوره جشنواره فیلم لندن: مرگ می‌آید و...

اشاره: متن زیر گزارشی اختصاصی است از شصت و سومین دوره جشنواره فیلم لندن (۲ تا ۱۳ اکتبر سال ۲۰۱۹) که به...