خانه برچسب ها مواد مخدر

برچسب: مواد مخدر

اندر باب تجربه تماشای «کلایمکس» (گاسپار نوئه ۲۰۱۸)

من سه سال پیش به بهانه نمایش «عشق» یادداشتی درباره آن فیلم و اساسا نگاه و خواست «گاسپار نوئه» از سینما نوشته بودم و...