خانه برچسب ها موبیوس

برچسب: موبیوس

اندر باب مواجهه با «موبیوس» (کیم کی‌دوک ۲۰۱۳)

ماهیت استعاری و اشارات سمبولیک‌ فیلم تازه کیم کی‌دوک، «موبیوس»، بیشتر از این حرف‌هاست. وجوه بیمارگونه هم کم ندارد. اصلا جان می‌دهد بعدش بنشینید...