خانه برچسب ها موجود نازنین

برچسب: موجود نازنین

«موجود نازنین» (سرگئی لوزنیتسا ۲۰۱۷)

به طرز غریب و دردآوری در این سال‌ها هرچه فیلم از سینمای روسیه دیده‌ام فضایی داشته آخرالزمانی و سیاه. بدون استثنا در درون آنها...