خانه برچسب ها میشل فایفر

برچسب: میشل فایفر

شیرین و پست: ایزابل کایکست

اشاره: متن زیر٬ ترجمه‌ای است از ستونی در روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ یکشنبه ۱۴ دی سال ۱۳۸۲ در روزنامه «شرق» با عنوان «یکی...