خانه برچسب ها می‌تونی روی من حساب كنی

برچسب: می‌تونی روی من حساب كنی

شیرین و پست: لویی پپه

اشاره: متن زیر٬ ترجمه‌ای است از ستونی در روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ یکشنبه ۱۱ خرداد سال ۱۳۸۲ در ضمیمه «همشهری جهان» روزنامه همشهری با...