خانه برچسب ها ویلیام اینس

برچسب: ویلیام اینس

پیتر باگدانوویچ از «همشهری کین» (اورسن ولز ۱۹۴۱) می‌گوید: ولز خیلی...

 اشاره: در فاصله بین آذر ۱۳۸۴ تا میانه‌های سال ۱۳۸۵، در سخت دوران زندگی‌ام به سر می‌بردم. برای ادامه تحصیل به بریتانیا سفر کرده...