خانه برچسب ها يوزف فون اشترنبرگ

برچسب: يوزف فون اشترنبرگ

شیرین و پست: گای مدین

اشاره: متن زیر ترجمه‌ای است از ستون روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۸۳ در روزنامه «شرق» با عنوان «شکست استاد» به‌چاپ رسید.انتخاب‌های...