خانه برچسب ها پازل

برچسب: پازل

نکات و خاطراتی درباره پازل‌های چند هزارقطعه‌ای: کسی هست مرا یاری...

یک. ‏اولین برخورد من با پازل‌های هزار قطعه‌‌ای به سال‌های کودکی برمی‌گشت. همان تابستانی که من و تمام دوستانم برای قبول شدن و ادامه...