خانه برچسب ها پنجاه و هشتمین دوره جشنواره فیلم لندن

برچسب: پنجاه و هشتمین دوره جشنواره فیلم لندن

گزارش‌هایی از پنجاه و هشتمین دوره جشنواره فیلم لندن: از دلدادگی...

اشاره: متن زیر مجموعه‌ چهار یادداشتی است که درباره پنجاه و هشتمین دور جشنواره فیلم لندن نوشتم و در فاصله ۲۳ مهرماه تا  ۲۰...