خانه برچسب ها ژان رنوآر

برچسب: ژان رنوآر

برناردو برتولوچی از «قاعده بازی» (ژان رنوآر۱۹۳۹) می‌گوید: رنوآر بزرگ، پسر...

نوشته زیر ترجمه‌ای است از گفت‌ وگوی روزنامه «دیلی‌تلگراف» با «برناردو برتولوچی»،  که در تاریخ ۴  دی‌ماه سال ۱۳۸۵ در ستون «ابدیت و یک...