خانه برچسب ها کمپانی والت دیزنی

برچسب: کمپانی والت دیزنی

اندر باب تماشا و مواجهه خشمگین با «زوتوپیا» (بایرون هاوارد و...

اشاره: نوشته زیر واکنشی بود به برخی از اظهارات کاربران/ تماشاگران فارسی‌زبان در مواجهه با فیلم «زوتوپیا» (بایرون هاوارد و ریچ مور) که برای...

در ستایش زندگی و مزخرف‌بودن

اشاره: متن زیر ترجمه‌ای بود از گفته‌های «گی‌یرمو دل تورو» که در ستون «ده فرمان» روزنامه «اعتماد» در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۵ با عنوان...

دهه نود؛ دهه واقعا مستقل: روزهای افتخار

همه فهرست‌هاى ده تایى را دوست دارند. بهترین فیلم ها، امن ترین شهرها و بدترین جامه ها. نویسنده ها و صاحبان مجله ها و...