خانه برچسب ها گرچو مارکس

برچسب: گرچو مارکس

بدرود زرافه‌های سوزان

بی‌سرانجامی همکاریِ «سالوادور دالی» و «برادران مارکس»‏اشاره: ترجمه زیر گردآوری و برگردان مجموعه‌ای از مقالات و یادداشت‌هایی است...