خانه برچسب ها یورگوس لانتیموس

برچسب: یورگوس لانتیموس

کوتاه درباره چند فیلم به نمایش درآمده در شصت و سومین...

امروز با هزار شوق و ذوق بلند شدم برای تماشای فیلم «Coup 53» در کتابخانه دیجیتال جشنواره...

اندر باب مواجهه با «هزارپا» (ابوالحسن داوودی۱۳۹۷) و «خوک» (مانی حقیقی...

تماشای دو فیلم «هزارپا» (ابوالحسن داوودی) و «خوک» (مانی حقیقی) در روزهای پایانی سال ۹۷ برای من...

آنچه در زیر پنهان است

به بهانه پدیده «کی اف سی» در ایران سال ۱۳۹۴۱- ماجرای گشایش درها و باز شدن شعبه‌ای از «کی‌اف‌سی»، شروع به کارش در ایران،...