خانه برچسب ها The Sight and Sound Greatest Films of All Time 2022

برچسب: The Sight and Sound Greatest Films of All Time 2022

بررسی واکنش‌های جهانی به نظر‌سنجی مجله «سایت‌اندساوند» در سال ۲۰۲۲: خشم...

اشاره: متن زیر مروری‌ست بر واکنش‌های صورت گرفته به هشتمین نظرسنجی ده‌سالانه مجله «سایت‌اند‌ساوند» که در شماره ۲۳ ماهنامه «فیلم امروز» در...